download HolidaySmart 假期日常 app
細水長流愛足21年!曾不被看好的方中信與莫可欣~夫妻相處之道在於:「一人少句」!

細水長流愛足21年!曾不被看好的方中信與莫可欣~夫妻相處之道在於:「一人少句」!

美食推介
By vivian on 18 Aug 2017

好多情侶相識時對大家都好有感覺,但係長遠拍拖就會越來越多分歧,到底點解相愛但唔可以長相廝守呢?53歲嘅方中信同老婆莫可欣相愛21年,結婚9年,一直都咁恩愛~佢由當初一個自認未玩夠嘅浪子,去到今時今日嘅廿四孝好老公好爸爸,到底佢地兩夫婦嘅相處之道係咩呢?

方中信Alex@WeiboPhoto from Photo from 方中信Alex@Weibo

1. 互相支持與信任

雖然莫可欣係1993年嘅港姐冠軍,不過當戀情曝光時,外界一致批評佢襯唔起方中信,方中信就主動出黎維護佢,話最欣賞佢夠大方、包容同埋了解自己!

Photo from 方中信Alex@WeiboPhoto from 方中信Alex@Weibo

而莫可欣亦對丈夫非常信任,方中信成日要去內地工作,雖然分隔兩地,但莫可欣從來唔會嘮叨同追蹤對方~

方中信Alex@WeiboPhoto from Photo from 方中信Alex@Weibo

2. 偶爾的浪漫情趣

今年情人節係方中信同老婆一齊度過嘅第21個年頭,兩公婆嘅浪漫竟然係一包生命麵包!方中信仲喺網上放閃,上傳咗佢地嘅禮物:「太太的情人節禮物,既實用,又飽肚!」

方中信Alex@WeiboPhoto from 方中信Alex@Weibo

當然,浪漫唔止呢啲啦,佢地仲會去番結婚時候嘅酒店重遊!

方中信Alex@WeiboPhoto from 方中信Alex@Weibo

3. 全心全意照顧家庭

方中信成日喺內地工作,但每一、兩日就會同囡囡視像通話,分享各自嘅生活,所以就算好耐無見都唔會覺得陌生~

方中信Alex@WeiboPhoto from 方中信Alex@Weibo

佢仲曾經坦言希望可以多啲留喺香港,多啲陪屋企人,係一個好盡責嘅好老公好爸爸~至於同老婆嘅相處之道,佢話「一人少句啦,最好嫁啦,夫妻之道最重要就係一人少句。」

方中信Alex@WeiboPhoto from 方中信Alex@Weibo

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel

美食推介