download HolidaySmart 假期日常 app
澳洲樹熊數量大降 野生樹熊數量不足8萬隻 已達「功能性滅絕」

澳洲樹熊數量大降 野生樹熊數量不足8萬隻 已達「功能性滅絕」

時事熱話 生活熱話
By Jennifer on 17 May 2019
Digital Editor

澳洲國寶樹熊懶洋洋嘅樣可愛又得人鍾意,但係近年樹熊數量大幅下跌,情況令人擔憂。

澳洲樹熊基金會(Australian Koala Foundation)表示喺澳洲嘅128個選區入面有41個選區已經搵唔到樹熊嘅蹤影。

Australian Koala Foundation FacebookPhoto from Australian Koala Foundation Facebook

另外26個選區嘅樹熊數量亦都少於100隻,澳洲樹熊基金會指出樹熊已經「功能性滅絕」。

由於氣候變化、棲息地受破壞等原因,野生樹熊數量大跌,澳洲樹熊基金會估計野生樹熊嘅數量不足8萬隻。

PressLogicPhoto from PressLogic

PressLogicPhoto from PressLogic

「功能性滅絕」有兩方面意思,包括指族群大小減少到無法喺生態系中維持,即喪失生態功能;另外亦指族群大小已經唔會再改變,唔夠個體進行繁殖,延續呢個物種,無法避免近親交配。

PressLogicPhoto from PressLogic

保育團體呼籲政府出手,保護野生樹熊嘅棲息地。

資料來源:Australian Koala Foundation

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel