download HolidaySmart 假期日常 app
小店多滋味~~深水埗平民價嘆黑松露和牛漢堡,份量仲超足呀!!

小店多滋味~~深水埗平民價嘆黑松露和牛漢堡,份量仲超足呀!!

美食推介
By Cherry on 13 Apr 2017

講起和牛,第一個感覺就係好貴!我地呢啲打工仔哪有錢食!如果話你聽,唔使一百蚊就食到和牛漢堡,睇怕都唔使諗咁多啦!衝呀!位於深水埗呢間漢堡店,所有漢堡即叫即整,使用高質食材,仲要大大份,性價比極高~~

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel