download HolidaySmart 假期日常 app
《溏心風暴之家好月圓》四大花旦13年對比!鍾嘉欣兒女雙全/單身徐子珊淡出娛樂圈

《溏心風暴之家好月圓》四大花旦13年對比!鍾嘉欣兒女雙全/單身徐子珊淡出娛樂圈

生活熱話 娛樂新聞
By Jennifer on 11 Feb 2021
Digital Editor

TVB《溏心風暴之家好月圓》雲集全台當紅小生花旦,事隔13年,佢哋都已成家立業,各有幸福生活。其中鍾嘉欣、楊茜堯(楊怡)成人母、陳法拉亦做咗人妻,徐子珊淡出娛樂圈。

#鍾嘉欣

鍾嘉欣可謂《溏心風暴之家好月圓》嘅第一女主角,佢喺第一集《溏心風暴》「常在心」一角大獲好評,係當時TVB嘅當家花旦之一。

《溏心風暴之家好月圓》「于素秋」:

鍾嘉欣可謂《溏心風暴之家好月圓》嘅第一女主角Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

劇中飾演醫生Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

鍾嘉欣喊戲出色Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

鍾嘉欣選美出身,美貌毋容置疑,2016年佢宣佈結婚,同年誕下女兒Kelly,2018年再生埋兒子。近年佢長居加拿大,一家四口溫馨幸福。

去年鍾嘉欣回港拍攝電視劇,久未露面嘅佢雖然已係兩孩之母,仍然明艷照人!

鍾嘉欣近照:

近年鍾嘉欣長居加拿大,一家四口溫馨幸福Photo from 鍾嘉欣IG

去年鍾嘉欣回港拍攝電視劇Photo from 鍾嘉欣IG

鍾嘉欣與楊茜堯合照Photo from 鍾嘉欣IG

#楊茜堯(楊怡)

當年憑《溏心風暴之家好月圓》「攞女」阿月一角成功奪得《萬千星輝頒獎典禮2008》「最佳女配角」,隨後更加喺2012年成為視后。

《溏心風暴之家好月圓》「孫皓月」:

《溏心風暴之家好月圓》「孫皓月」Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

楊茜堯憑《溏心風暴之家好月圓》「攞女」阿月一角成功奪得《萬千星輝頒獎典禮2008》「最佳女配角」Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

入行以嚟因為鼻樑變高而被封「木偶鼻」,喺《家好月圓》中鼻哥已開始高,佢於2016年與羅子溢(羅仲謙)結婚,2020年誕下女兒,成為媽媽。

楊茜堯近照:

楊茜堯於2016年與羅子溢(羅仲謙)結婚Photo from 楊茜堯IG

楊茜堯2020年誕下女兒,升級做靚媽。Photo from 楊茜堯IG

#陳法拉

陳法拉喺TVB主演過好多劇集,喺《家好月圓》更首次飾演啞女阿慶,極有挑戰性,而佢喺劇中演出精彩,演技備受認同。

《溏心風暴之家好月圓》「甘詠慶」:

陳法拉喺《家好月圓》更首次飾演啞女阿慶Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

陳法拉喺劇中演出精彩,演技備受認同。Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

不過2013年佢離巢去美國修讀碩士學位,畢業後更衝出香港,參演美國電視劇。

佢曾經歷兩段婚姻,同薛世恆於2008年結婚,於2013年離婚。2019年與法藉男友成婚,現成幸福人妻,喺IG所見,38歲嘅法拉keep得勁好!

2021年2月14日情人節,法拉喺IG宣佈誕下女兒「小米妮」,正式升級做媽媽!

陳法拉近照:

陳法拉2013年佢離巢去美國修讀碩士學位Photo from 陳法拉IG

法拉畢業後更衝出香港,參演美國電視劇。Photo from 陳法拉IG

陳法拉2019年與法藉男友成婚,現成幸福人妻Photo from 陳法拉IG

2021年2月14日情人節,法拉喺IG宣佈誕下女兒「小米妮」Photo from 陳法拉IG

陳法拉懷孕仍四肢纖幼!Photo from 陳法拉IG

#徐子珊

2004年參選港姐成「四料冠軍」,之後陸續喺TVB參演多套電視劇,《家好月圓》佢飾演奸角「路家美」。

《溏心風暴之家好月圓》「路家美」:

《家好月圓》徐子珊飾演奸角「路家美」。Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

《溏心風暴之家好月圓》Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

佢於2015年離巢,修讀專業珠寶設計課程,之後已好少於幕前出演。佢2019年正式宣佈息影退出娛樂圈,並飛往歐洲攻讀心理學博士課程。

徐子珊近照:

徐子珊於2015年離巢,修讀專業珠寶設計課程Photo from 徐子珊微博

徐子珊2019年正式宣佈息影退出娛樂圈Photo from 徐子珊微博

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

《家好月圓》「中仔」溫家恆近照曝光變肌肉男!36歲轉型做model拍廣告

19 Jan 2021

TVB重播《溏心風暴之家好月圓》,飾演「甘永中」嘅溫家恆已淡出娛樂圈,原來今年36歲嘅佢仍有不時接拍廣告。從佢IG啲相睇,依家嘅佢脫去劇中「瘦弱」feel,反而操肌變到勁man!

經典劇集《溏心風暴之家好月圓》正於深夜重播,「家、好、月、圓、慶、中、秋」7人有6位都已結晒婚,成人父、人母。而細仔「中仔」嘅近況引起大眾注意。

劇集《溏心風暴之家好月圓》細仔「中仔」嘅近況引起大眾注意Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

喺劇中飾演「中仔」嘅溫家恆(Vincent)拍完呢套劇後已無咩令人留下深刻印象嘅作品。佢喺劇中飾演喺外國留學但一事無成嘅「半文盲」,但原來現實中佢係高材生!

溫家恆喺劇中飾演喺外國留學但一事無成嘅「半文盲」Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

溫家恒喺英國出生、長大,畢業於英國倫敦大學學院,更喺跨國投資銀行工作,20歲出頭月薪高達$3萬!

溫家恒喺英國出生、長大,畢業於英國倫敦大學學院,更喺跨國投資銀行工作Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

溫家恒喺劇中畀人感覺「孱弱」,講嘢陰聲細氣,拍完《家好月圓》後佢分別喺《刑警》、《洪武三十二》都有演出。拍完電視劇之後佢有拍電影,但自2013年後已無再喺幕前出現。

溫家恒喺劇中畀人感覺「孱弱」Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

溫家恆喺《溏心風暴之家好月圓》中講嘢陰聲細氣Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

可左右滑動看圖:

今年36歲嘅溫家恒轉型做model,拍咗唔少廣告,佢IG都有好多晒肌相,依家嘅佢已撇甩「瘦弱」形象,成man爆肌肉男!

今年36歲嘅溫家恒轉型做modelPhoto from 溫家恆IG

溫家恆IG有好多晒肌相Photo from 溫家恆IG

溫家恆撇甩「瘦弱」形象,成man爆肌肉男!Photo from 溫家恆IG

佢同「家姐」陳法拉仲有聯絡,更獲邀出席對方婚禮~

溫家恆同「家姐」陳法拉仲有聯絡,更獲邀出席對方婚禮~Photo from 溫家恆IG

《溏心風暴之家好月圓》中仔片段:

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

TVB深夜重播《家好月圓》網民直指套劇晚晚嗌交好嘈:睇到血壓標高

18 Jan 2021

老戲骨李香琴離世,為悼念佢,TVB早前於深夜重播經典劇集《溏心風暴之家好月圓》,劇集當年收視高達50點。不過近日重播有網民就指頂唔順套劇日日都嗌交,尤其「嫲嫲」李香琴、同「Sa姨」關菊英,直指套劇「好嘈」,又表示睇完會「血壓標高」。

《溏心風暴之家好月圓》於2008年播出,係當時全港收視最高嘅劇集,而且喺《萬千星輝頒獎典禮2008》連奪8獎,包括「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等,成為大贏家。

《溏心風暴之家好月圓》於2008年播出,係當時全港收視最高嘅劇集Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

套戲係當年非常經典嘅劇集,不過依家睇返就有網民表示頂唔順,指《家好月圓》集集都要嗌交。

有網民表示頂唔順,指《家好月圓》集集都要嗌交Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

新播出一集,「嫲嫲」李香琴為逼一班孫仔孫女返屋企食飯,竟然絕食抗議。當「啞女阿慶」陳法拉用手語向佢解釋,佢又掩住隻耳唔肯聽,仲推開對方。

「嫲嫲」李香琴為逼一班孫仔孫女返屋企食飯,竟然絕食抗議Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

當「啞女阿慶」陳法拉用手語向佢解釋,「嫲嫲」李香琴又掩住隻耳唔肯聽,仲推開對方Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

李香琴喺電視劇中氣十足,成日都鬧人,有網友喺留言表示:「好嘈吵 煩死??」、又表示「這套戲看了血壓會標高。高血壓不可以看太多哈哈」

有網友喺留言表示:「好嘈吵 煩死??」、又表示「這套戲看了血壓會標高。高血壓不可以看太多哈哈」Photo from TVB

另外關菊英飾演嘅「Sa姨」亦成日挑撥離間,撩是鬥非,而且聲線好尖,網民指:「菊姐有d過火,有d作狀」

另外關菊英飾演嘅「Sa姨」亦成日挑撥離間,撩是鬥非Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

不過亦有網民指套戲每集都有高潮位,唔會嘈到一半就完,一定會由好人鬧返衰人轉頭,鬧到對方無聲出:「睇到好爽」

不過亦有網民指套戲每集都有高潮位,唔會嘈到一半就完,一定會由好人鬧返衰人轉頭,鬧到對方無聲出Photo from 《溏心風暴之家好月圓》

有網民封套戲做「溏心風暴之家嘈屋閉」,表示套劇最大特點就係嗌交,唔想聽人鬧交應該唔好睇套劇。

睇Sa姨大戰嫲嫲:

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel