download HolidaySmart 假期日常 app
【天下靚仔一樣樣?】陳家樂、何廣沛同框撞樣似足孖生兄弟!就連本尊都話似

【天下靚仔一樣樣?】陳家樂、何廣沛同框撞樣似足孖生兄弟!就連本尊都話似

生活熱話
By Mag on 14 Dec 2018
Digital Editor

陳家樂早前喺IG搞笑自爆,喺《超時空男臣》熱播時被一位媽咪「點錯相」,認錯做何廣沛。昨日陳家樂同何廣沛雙雙出席活動,終於被捉到「同框」合照!

carlosbb@IGPhoto from carlosbb@IG

carlosbb@IGPhoto from carlosbb@IG

唔講未必覺,但當陳家樂同何廣沛企埋一齊,就即時「大撞臉」!

就連佢哋自己都話同對方似足孖生兄弟!二人活動後上載合照到自己IG,仲不約而同好抵死咁話「終於搵返失散兄弟 !當公公遇上爺爺」!

matthew_hkp@IGPhoto from matthew_hkp@IG

carlosbb@IGPhoto from carlosbb@IG

合照曝光後,大批網民留言「兩位都咁靚仔」、「好似樣」,又提議大台不如開返套劇俾兩位演親兄弟,相信睇頭十足!

其實唔只何廣沛被指同陳家樂似樣,一直都有網民話陳家樂同彭于晏相似,唔通真係認證咗天下男神都差唔多樣?

carlosbb@IGPhoto from carlosbb@IG

matthew_hkp@IGPhoto from matthew_hkp@IG

carlosbb@IGPhoto from carlosbb@IG

matthew_hkp@IGPhoto from matthew_hkp@IG

彭于晏 Eddie Peng@FBPhoto from 彭于晏 Eddie Peng@FB

Text: Holiday Editorial
(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel