download HolidaySmart 假期日常 app
JR東日本78個車站將換新印章 17年來首次更新!網民大讚設計靚!

JR東日本78個車站將換新印章 17年來首次更新!網民大讚設計靚!

時事熱話
By Ivory on 18 Jun 2020
Digital Editor

JR東日本宣布東京都內78個車站將會喺7月8日起換上重新設計嘅車站印章,係17年嚟首次!網民大讚設計靚,不過就呻要重新儲過啲印仔!

Photo from HolidaySmart

JR東日本官網Photo from JR東日本官網

新設計係受日本古代家族徽章啟發,再根據每個車站員工的嘅諗法所形成~佢哋揀出車站名稱其中一個漢字同代表到嗰個地區歷史同特徵嘅符號或圖案。

Photo from JR東日本官網

上野站就用上熊貓做印章,有網民搞笑話,隻熊貓就番鄉下啦喎,仲用佢?估計佢係講緊熊貓香香今年12月要歸還畀中國~

JR東日本官網Photo from JR東日本官網

印章有四種類型嘅框:六邊形,圓形,八邊形,圓形,並有五種顏色:紅色,橙色 、綠色,藍色同紫色。

JR東日本官網Photo from JR東日本官網

JR東日本官網Photo from JR東日本官網

唔少網民得知呢個消息之後呻:「之前都未儲完,依家又要重新儲過:'(」不過大家都一致認為新設計係幾靚嘅!

JR東日本將會喺7月21日發售印章(郵票)收集冊,售價為770日圓(約港元$55.60),方便大家儲印仔~

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel