download HolidaySmart 假期日常 app
王力宏公開道歉!「不再做任何解釋」將暫時退出工作、經濟上照顧前妻子女

王力宏公開道歉!「不再做任何解釋」將暫時退出工作、經濟上照顧前妻子女

娛樂新聞
By Jennifer on 20 Dec 2021
Digital Editor

喺李靚蕾怒斥滿口謊言後,本來指會一一回應李靚蕾指控嘅王力宏突然喺社交網站向公眾道歉!更表示唔會再做「任何解釋和辯解」,又指會暫時退出工作!

喺李靚蕾怒斥滿口謊言後,本來指會一一回應李靚蕾指控嘅王力宏突然喺社交網站向公眾道歉!

全文如下:

左思右想,男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解,沒經營好婚姻,給家人帶來困擾,沒給大眾做好偶像該有的形象,都是我的錯。在這裡,給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚,爭論過去種種已經無意義了。從今往後,我會注意自己的言行舉止,會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任,經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們,我準備暫時退出工作,留出時間陪伴父母和孩子,彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾,我們還是要共同照顧撫養三個孩子的,你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。

王力宏:「左思右想,男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解,沒經營好婚姻,給家人帶來困擾,沒給大眾做好偶像該有的形象,都是我的錯。」

王力宏:「靚蕾,我們還是要共同照顧撫養三個孩子的,你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。」

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

更多相關文章

李靚蕾再發文5點反駁王力宏!斥滿口謊言!李靚蕾哥哥發聲

Dec 20, 2021

王力宏嘅聲明被李靚蕾極速反駁,雖然王力宏表示「自己文筆唔及靚蕾」,又稱遲啲會再一一回應前妻嘅5000字長文,但今朝李靚蕾再發長文5點質疑王力宏聲明!李靚蕾哥哥亦有喺IG Story發聲!

李靚蕾再發長文5點質疑王力宏聲明

聲明如下:

李靚蕾指王力宏扮受害者

王力宏狂打電話畀李靚蕾?

李靚蕾哥哥喺IG Story發聲:

李靚蕾哥哥喺IG Story發聲

Text: HolidaySmart Editorial

(小編公告:如果讀者有任何關於美食、旅遊、玩樂、或者任何新奇有趣事物既資訊,都歡迎話比小編們知~大家可以透過Facebook inbox、或者send e-mail到holiday@presslogic.com,直接將資料傳比小編)

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel