download HolidaySmart 假期日常 app
何超欣上國際舞台演講口窒窒,學霸身份被質疑?麻省理工、清華畢業

何超欣上國際舞台演講口窒窒,學霸身份被質疑?麻省理工、清華畢業

娛樂新聞 APP限定內容!
By Jennifer on 14 Mar 2023
Digital Editor

已故賭王何鴻燊嘅四房細女何超欣向來係學霸,佢於美國麻省理工學院(MIT)雙學位畢業後再到清華大學深造。何超欣更係世界大學氣候變化聯盟「首席青年官」,不過佢日前演講時卻因為口窒窒而備受質疑?!

已故賭王何鴻燊嘅四房細女何超欣向來係學霸Photo from 何超欣微博

何超欣美國麻省理工雙學位、清華大學碩士研究生畢業