download HolidaySmart 假期日常 app
特別既拍攝技巧!香港10個隱世美景~原來鏡頭下既香港係可以咁吸引!

特別既拍攝技巧!香港10個隱世美景~原來鏡頭下既香港係可以咁吸引!

香港好去處 旅遊攻略 美食推介
By Grace on 23 Dec 2016

如果問外國人香港既特別之處,可能好多人對香港既印象係:好多好多高樓大廈、密集到好似石屎森林。或者本地人會覺得咁既景色好普通,甚至令人感到壓迫,但係當你用一個唔同既角度去欣賞,你可能會發現原來香港係一個咁引人入勝既地方。

來自澳洲既攝影師Peter Stewart拍低咗唔少香港既高樓大廈照片,係佢既鏡頭之下,每一棟樓都好似向天空無限延伸咁、或者好整齊咁排埋一齊,睇落真係好震撼。以下係佢既拍攝作品,大家可以試下參考佢既拍攝構圖,然後去香港唔同既地方影靚相!

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

1. 香港皇家太平洋酒店(尖沙咀)

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

2. 中環

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

3. 華富邨(薄扶林)

Peter Stewart好多相都係影香港既舊樓,從佢既作品可以睇到,原來香港既非遊樂區都可以影到咁吸引人。

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

4. 鰂魚涌

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

5. 堅尼地城

大家係街到行既時候,得閒可以抬高頭望一望,再攞部手機影低抬頭見到既畫面。不過要到好似佢咁,應該就要花多啲工夫喇!

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

6. 富康花園(將軍澳)

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

7. 彩虹邨(牛池灣)

相信唔少人都去過牛池灣既彩虹邨,就咁對七彩顏色既外牆影張相,已經可以得到非常好既效果!

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

8. 勵德邨(銅鑼灣)

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

9. 北角

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

10. 南山邨(石硤尾)

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

其實香港真係一個好好既地方,大家放假既時候,記住帶埋你既相機去周圍探索,再參考下Peter Stewart既特別拍攝技巧啦!

Peter Stewart(@petestew)張貼的相片 張貼

【想隨時隨地緊貼本地食買玩資訊?】

👉🏻 立即下載 HolidaySmart 假期日常APP

👉🏻 即刻Follow我地Instagram holidaysmart.hk

👉🏻 訂閱我地 Youtube Channel