mayanne

mayanne標籤文章,共有1則mayanne相關的文章

麥美恩深得巴絲打愛戴,咁多年來佢同森美都好合拍,參選港姐嗰陣最經典
時事熱話.生活熱話
6 years ago

麥美恩深得巴絲打愛戴,咁多年來佢同森美都好合拍,參選港姐嗰陣最經典

萬千星輝頒獎典禮完美落幕,今年麥美恩勇奪「飛躍進步女藝員」獎,以往呢個獎項大部分都係由戲劇方面有出色表演嘅藝員奪得,今年...